A way to play.

A way to grow.

FC Barcelona Spillere

FC BARCELONA SOCCER CAMPS

FC Barcelona har en unik spillestil som gjør den forskjellig fra resten av lagene i verden. Lær hvordan spillere som Messi, Xavi eller Iniesta gjorde det, og spill på Barça måten. Vi bruker ord som lederskap, disiplin, respekt, teamarbeid, innsats og entusiasme. Disse verdiene inspirerer tilhengere av FC Barcelona.

Spillere vil bli undervist i de samme tekniske øvelsene som har inspirert spillere som Messi, Iniesta eller Xavi. Treningsøktene til FC Barcelona Soccer Camp er designet for at spillere skal forbedre de underliggende teknikkene til fotball nøyaktig, konsekvent og i kamptempo. Spillere vil ikke bare utvide kunnskapen om det vakre spillet, men også legge FC Barcelona-metodikk til sin tekniske bakgrunn.

Det taktiske programmet ser spesifikt på hvordan hver enkelt spiller forstår spillet. Ved å bruke FC Barcelonas metoder vil spillerne få et fullstendig perspektiv på taktikk for å forstå hver rolle og posisjon. FC Barcelona-trenere vil bruke gruppeøvelser som jobber med å tvinge spillere til å ta raskere avgjørelser i ekte kampsituasjoner.

Å være en god fotballspiller betyr mye mer enn å ha en stor evne med ballen. På FC Barcelona Soccer Camp ønsker vi å utvikle ekte ledere på banen. Leiren inkluderer også en fysisk komponent og spillere vil lære viktigheten av kondisjon i fotball.

REGISTER

Limited Tickets

Barça Academy
Norway

Football Camp - 1 Week

Ages 7-12        August 5th to August 9th

In Collaboration with

Lyn Fotball

Limited Tickets

Barça Academy
Norway

Football Camp - 1 Week

Ages 13-18        August 5th to August 9th

In Collaboration with

Lyn Fotball

DATOER OG STED

FAQS

FAQS

5 days of training with Official FC Barcelona Coaches. Learn the same successful methodology where players such as Messi, Iniesta, Xavi, Piqué or Ansu Fati emerged from.

Players will have fruit during the break, between sessions to ensure the players stay healthy.

Players will receive an FC Barcelona Soccer Camp certified diploma for the completion of the camp.

Boys and girls between 7 and 16 years old are welcomed at the FC Barcelona Soccer Camp.

Players must bring:

Football boots

Individual water bottle

Packed lunch

Full Training FCB Camp Kit (Jersey, shorts, socks)

Yes of course. During purchase of your Camp participation in TicketMaster, you will be given the option to add extra uniforms to your order.

Yes, it will be possible until the first day of the camp.

The FC Barcelona Soccer Camp runs 5 days from 9 AM til 1 PM everyday for the youngest and from 2:30 PM to 6:30 PM for the oldest. Final ceremony is usually on the last day of the camp.

We will make reasonable efforts to keep the schedule as it has been published; however, the final schedule may vary due to factors beyond our control.

Official Coaches from FC Barcelona will come exclusively to conduct the training sessions with help from local assistant coaches. All the coaches are licensed by UEFA.

In contrast to many other camps, most of the coaches are currently involved with FC Barcelona throughout the year.

The groups will be divided by age and level. On the first and second day of the camp players will maybe  be separated into their final groups. Players can be switched from one group to another one during the camp.

Yes, parents are welcome to see the training sessions. We ask however that you stay in a specific area in order to not interrupt the dynamism of the trainings.

You can register online HERE.

Yes, you can register for the WAITLIST in this link.

Yes, we are the Official FC Barcelona Soccer Camp. This opportunity is provided by Barcelona Training ApS. who are the Official Partner of FC Barcelona in Denmark, Norway, Finland & Germany.

Refund Policy

The fees are non-refundable, however the total amount you originally paid for is guaranteed and the value of the registration will be credited towards a later camp or it can be transferred to another player (valid until 12/31/2024).

In the event of inclement weather once camp begins, all campers will be asked to leave the field to the designated shelter area.  If camp is cancelled once started, you will be asked to return to the field and pick up your player.  We do not have indoor facilities to house players for the rest of the day.

A licensed physiotherapist will be taking care of the participants during the FC Barcelona Soccer Camp in case of injury or damage.

All campers must have their own medical coverage. The FC Barcelona Soccer Camp provides only excess coverage (does not cover deductibles) after your insurance policy has been utilised. Parents are responsible for any and all costs of medical attention and treatment, except for that covered by the camp’s excess medical coverage policy.

FAQS

5 dager med trening med offisielle FC Barcelona-trenere. Lær den samme vellykkede metodikken som spillere som Messi, Iniesta, Xavi, Piqué eller Ansu Fati er kjent for.

Spillerne vil få frukt i pausen mellom øktene for å sikre at spillerne forblir sunne.

Spillerne vil motta et sertifisert FC Barcelona Soccer Camp diplom for gjennomføringen av leiren.Spilleren vil også motta FCB-leirtreningssett (2 T-shirts, shorts, sokker)

Gutter og jenter mellom 7 og 16 år gammel ønskes velkommen på FC Barcelona Soccer Camp.

Spillere må ta med:

Fotballsko

Individuell vannflaske

Matpakke

Full FCB-leirtreningssett (2 T-shirts, shorts, sokker)

Ja, selvfølgelig. Under kjøp av din Camp-deltagelse i TicketMaster vil du få muligheten til å legge til ekstra uniformer til bestillingen din.

Ja, det vil være mulig frem til første dag av leiren.

FC Barcelona Soccer Camp går 5 dager fra 9.00 til 13.00 hver dag for de yngste og fra 14.30 til 18.30 for de eldste. Avslutningsseremonien er vanligvis den siste dagen av leiren.

Vi vil anstrenge oss for å holde tidsplanen slik den har blitt publisert; den endelige tidsplanen kan imidlertid variere på grunn av faktorer utenfor vår kontroll.

Offisielle trenere fra FC Barcelona kommer eksklusivt for å gjennomføre treningsøktene med hjelp fra lokale hjelpetrenere. Alle trenerne er lisensiert av UEFA.

I motsetning til mange andre leirer, er de fleste av trenerne for tiden involvert i FC Barcelona hele året.

Gruppene vil bli delt inn etter alder og nivå. På den første og andre dagen av leiren vil spillerne muligens bli delt inn i sine endelige grupper. Spillere kan byttes fra en gruppe til en annen under leiren hvis det er hensiktsmessig.

Ja, foreldre er velkomne til å se treningene. Vi ber imidlertid om at du oppholder deg i et bestemt område for ikke å forstyrre dynamikken i treningene.

Du kan registrere deg på nett HER.

Ja, du kan registrere deg for VENTELISEN på denne lenken.

Ja, vi er den offisielle FC Barcelona Fotball Camp. Denne muligheten tilbys av Barcelona Training ApS. som er offisiell partner til FC Barcelona i Danmark, Norge, Finland og Tyskland.

Angrerett

Gebyrene kan ikke refunderes, men det totale beløpet du opprinnelig betalte for er garantert og verdien av registreringen vil bli kreditert mot en senere leir eller den kan overføres til en annen spiller (gyldig til 31.12.2024).

Ved dårlig vær når leiren starter, vil alle deltakere bli bedt om å forlate banen til det anviste dekkede området.

En autorisert fysioterapeut vil ta seg av deltakerne under FC Barcelona Soccer Camp i tilfelle skade. Alle som deltar på leiren må ha gyldig helseforsikringsbevis.